In My GardenMin trädgårdTrädgårdstipsTrädgårdsåretBöckerRecept och andra tipsLänkarNyheterMedlemmarSökLogga in
Trädgårdstips
Skapa en medelhavsträdgård
Bygga en damm
Dammens växter
Dammens fiskar och annat djurliv
Skötsel av dammen
Hur beskär jag mina växter och träd
Så odlar du på berg
Grönare gräsmatta
Gödsling
Undvika ogräs
Lyckas med Magnolior
Sommarens bär och frukter - sylta och safta
Håll dig frisk med naturens örter
Växter och deras sjukdomar, trädgårdsmarodörer och hur man hanterar dessa

Dammens växter

 Vår Näckros "Attraction"Vattenväxter indelas efter vilken miljö de växter i.
Här nedan följer de 5 huvudtyperna:


1) Undervattensväxterna som växter helt under vatten. Kallas även syrealsrande växter eftersom de tillför syre till vattnet.

2) Djupvattenväxterna (dit hör näckrosor), som har långa rötter som når ner till botten på dammen medan bladen och blommorna finns ovanför vattnet.

3) Flytande växterna som har korta rötter. De får sin näring från det översta vattenlagret istället för från dammbotten. Ha totalt ca 1/3 av vattenytan täckt med växter inkl de djupvattenväxter som ex näckrosor som också täcker ytan.

4) Kantväxterna som växter i gyttjan på variernade vattendjup runt dammens kanter. en del kan också växa i fuktig jord och kan med fördel användas i våtbäddar.

5) Strandväxterna som växer i fuktig jord nära en damm, men inte nere i vattnet.

Ta alltid reda på vilketvattendjup en viss växt behöver innan du skaffar den, eftersom vissa har anpassat sig till djupare vatten medan andra frodas i grunt vatten. För det mesta anges planteringsdjupet i antal cm vatten ovanför rotsystemets början, inte som dammens djup.

 Fackelblomster i bäcken


Växter man bör undvika

Vissa växter kan komma att dominera en damm om de lämnas åt sig själva och vissa är otroligt svåra att utrota om de fått fäste. 

  • Azolla filiculoides (syn A caroliniana; mossbräken)
  • Elodea canadensis (vattenpest)
  • Glyceria maxima var variegata (syyn G.aquatica var. vareigata; strimmig jättegröe)
  • Lemna spp (andmat)
  • Myriophyllum aquaticum (syn M brasiliense; M proserpinacoides; storslingan)
  • Typha latifolia (bredkaveldun)

Tänk på att vissa aggressiva gräs (ex bredkaveldun) har så kraftiga rötter och kan därför tränga igenom dammdukar!

 Älggräs, strandzonsväxt

Förslag på dekorativa växter från de olika grupperna


1) Hornsärv (ceratophyllum demersum) som är den bästa vattenrenande arten.  Vattenkrussula (Crassula recurva) som snabbt bildar täta bestånd och är utmärkt att dölja kanten. Vattenblink (Hottonia palustris) små vita blommor.

2) Näckrosor , men tänk på att de är känsliga för stänk på bladen. Dessa växter kan dock stå nära ett vattenfall, bäck eller fontän: Sjögull (Nymphoides peltata) med små gula blommor och näckrosliknande små blad, Vattenax (Aponogeton distachyos), Japansk Näckros (Nuphar japonica), guldkolv (Orontium aquaticum), Vattenpilört (Persicaria amphibia)

3) Läggs försiktigt på ytan. Många är dock inte härdiga. Klöverbräken (Marsilea quadrifolia) och Kräftklo/vattenaloe (Stratiotes aloides) är härdiga i vårt klimat.  Andra icke härdiga flytväxter som är dekorativa är: Vattenhyacint (Eichhornia crassipes), Sjönöt (Trapa natans), Musselblomma (Pistia stratiotes)

4) Kabbeleka (Caltha palustris), Glansiris (Iris laevigata "Variegata"), Svärdslilja (Iris pseudacorus), Pontederia (Pontederia cordata), Bäckveronika (Veronica beccabunga), Skunkkalla (Lysichiton americanus), Blomvass (Butomus umbellatus), Kameleontblad (Houttuynia cordata "Variegata"), Gyckelblomster (Mimulus luteus /ringens)Brokbladig förgätmigej (Myosotis palustris "Variegata), Vit kalla (Zanthedeschia aetiopica)

5) Daggkåpa (Alchemilla mollis), Rodgersia (Rodgersia aescullifolia), Hosta, Kornell (Cornus alba eller cornus Stolonifera), Kambräken (Blechnum spicant), Flikrabarber (Rheum palmatum), Astilbe, Iris, plymspirea (Aruncus dioicus), jätte gunnera (Gunnera manicata), Amerikanskt älggräs (Filipendula rubra venusta Magnifica).

Även träd och buskar fungerar som ex Tårpil, Rhododendron och Azalea. Tänk dock på placeringen, så att du inte får för mycket löv i dammen på hösten!


Läs mer om : Skötsel av dammväxterAlgbekämpning och Skötsel av dammenKabbeleka vid dammen

Uppdaterat 2009-08-03
Utskriftsvänlig sida
Gunilla@inmygarden.nu
Provided by Webforum