Dammbygget 2006-2008

Vattnet ger en extra dimension åt en trädgård, bidrar till ljud, speglingar och rörelse. Vatten i röresle, i form av en bäck eller som vatten porlande i ett vattenfall, ger ett ännu växlingsrikare spel med ljuset och tillför en trädgård fridfulla ljud. Dammen drar också till sig ett annat växtliv och djurliv än resten av trädgården! 

Dammbygget gav oss många tekniska utmaningar

Vi började med vårt dammbygge hösten 2006. Vi hade en naturlig bergssida på baksidan av tomten som stack upp och bara väntade på att vi skulle göra något med den! När vi började gräva, så märkte vi att berget fortsatte under marken och bildade en naturlig "grubba" och att delar av berget stack upp ovanför marknivån. Denna "klippsten" ville vi förstås behålla som ett inslag i den kommande vattenspegeln! Vi ville även nyttja höjdskillnaden och byggde därför både en bäck och tre vattenfall i anslutning till trädgårdsdammen.

Det visade sig dock inte vara helt lätt att få dammen tät, då berget i sig har sprickor. Det slutade med att vi fick lägga gummiduk i den djupare delen av dammen. Men att fästa gummi mot berg under vatten visade sig vara utmaning nummer 2. Min man kan efter detta projekt utses till limexpert efter alla tappra försök med olika slags limprodukter! Utmaning nummer 3 kvarstår och är en liten kapilläravrinning på höger sida, vilket är något som ska åtgärdas sommaren 2010.

Trots alla tekniska svårigheter, så står nu dammen där. Pump, filter och belysning finns nu i dammen. Blommor och näckrosor har planterats och fiskar har flyttat in i dammen och trivs där sommar som vinter. Även grodor, fåglar och andra djur har sökt sig till vår trädgårdsdamm och skapar en skön harmoni.

Vi fick därför mersmak och byggde ytterligare en damm på trädgårdens framsida som vi ser från köksfönstret. Denna byggdes dock på en arbetsdag, då detta projekt inte rymde samma utmaningar eftersom dammen placerades i gräsmattan.

Några tips för ditt dammbygge

Drömmer du också om en blänkande vattenspegel i trädgården? Låt drömmen bli verklighet.

Välj en lämplig plats. Näckrosor vill ha sol hela dagen. Undvik stora träd i närheten. Fallande löv smutsar ner vattnet och rötter kan förstöra botten. Placera helst dammen så att du kan njuta av den från exempelvis altanen eller köksfönstret. Gräv minst 45 cm, men ska du ha fiskar måste dammdjupet vara minst 60-80 cm.

   

 

 Den naturliga "grubban" med "klippstenen" som sträcker sig upp ovanför marknivån.

Ska du bygga en damm är första frågan du ska ställa dig vilken storlek du vill ha. När du bygger med duk bestämmer du själv både form och storlek. Men i dammar under 1,5 mär det svårt att få kanten snygg med duk. Välj då hellre en formgjuten damm. Storleken är viktig för att din damm ska bli som du tänkt dig. Tänk på att vattenväxter sprider sig snabbt och en vanlig näckros efter bara några år täcker minst 1 m2. En större damm är också lättare att sköta. Den biologiska balansen är lättare att uppnå. Dammen ser alltid mindre ut när den är kommer på plats - tänk lite större.

Vill du att din damm skall ha ett rikt djurliv (fiskar, snäckor, grodor m.m) och en riklig växtlighet? Då behöver dammen minst 4-6 timmars sol om dagen. Det är bara i tillräckligt varmt vatten och ordentligt med ljus, som det växer och blommar bra. En damm gör sig bra nära huset eller uteplatsen där du kan betrakta den så mycket som möjligt. Ligger dammen mitt i solen hela dagen, kan du plantera höga växter och prydnadsgräs som skuggar den några timmar så minskar risken för alger.

Stora träd som hänger över dammen gör att du måste få bort löv och frömjöl som trillar ner, annars riskerar du ett kraftigt näringsöverskott och alger.

Vattenfallet från bäcken konstrueras
De flesta vattenväxter trivs mellan 0-40 cm vattendjup, beroende på art. Vill du plantera näckrosor bör djupet vara cirka 40-80 cm, men det finns också mindre arter som klarar från 10 cm. Dvärgsorterna är utmärkta till tunnor och andra kärl. Ska du ha fisk i dammen är det nödvändigt med en djuphåla på minst 40 cm. Vill du ha Koi eller låta fisken gå ute på vintern bör djuphålan vara ca 70 cm och cirkulationen under den kalla årstiden sköts av en luftpump eller en svag cirkulationspump.

Det är en god idé att bygga hyllor runt dammkanten och om möjligt en sluttande dammbotten för att kunna erbjuda olika planteringsdjup och dämed få möligheten att odla ett stort antal växter.
Bäckens utlopp
 

Börja alltid med en skyddsmatta. Innan du lägger ut själva dammduken måste din folie skyddas mot mekaniska skador som vassa stenar, rötter m.m. Naturligtvis tar du bort det du kan se, men trots det kan jordens rörelser pressa upp vassa stenar. Skyddsmattan är gjord av en mycket stark fibertex. Den ger för ett lågt pris ett perfekt skydd mot stenar och rötter för dammduken. Du slipper göra en tjock sandbädd som skyddar folien underifrån. Tänker du lägga mycket sten som bottenmaterial är det en bra säkerhetsåtgärd och lägga skyddsmatta även ovanpå dammduken.

Otroliga mängder dammduk behövdes

När du väljer en dammduk skall du vara noga med att det är en duk med kvalitet annars kan du råka ut för obehagliga överraskningar. Det är ytterst viktigt att folien är UV stabiliserad, så inte solljuset gör duken skör med tiden. Duken får inte vara tillverkad av återanvänt material, som kan innehålla tungmetaller som exempelvis bly, kadmium eller koppar. Gummiduk kan enkelt limmas med speciell tape som du klistrar på duken och fogar samman. Gummiduken kan också limmas mot berg, betong m.m.

Mät först dammfolie  och säkerhetsmatta. Tumregeln för dammar upp till en meters djup:
Tänk dig att du ritar en rektangel utanför den önskade formen. Räkna tre gånger dammens
djupaste punkt och lägg till längden
Exempel: om du har en damm som är 2x3 meter med
djuphåla på 0,7 meter:
Längd 3 m + (0,7 x 3) = 5,1 meter.
Bredd 2 m + (0,7 x 3) = 4,1 m.
(21 m2)

Använd skyddsmatta som skydd under dammduken. Tänk på att den två meter breda skyddsmattan ska överlappas med ca 10 cm. Du ska också låta ca 30 cm gå utanför själva formen.

Nu skall du lägga i själva duken. Använder du PVC är det bäst att lägga den i solen ett tag så den blir mjuk. Gummiduk behåller sin mjukhet även när det är kallt. Dra duken över hålet och rätta till vecken som bildas. Börja fylla på vatten och rätta till duken efterhand. Det gör inget om det bildas lite veck då vattentrycket gör att de döljs.

När duken ligger på plats är det dags att lägga i bottenbeläggningen
(tvättad sand, rundad sjösten eller liknande) som läggs försiktigt i dammen.


När dammen är fylld till ca 3/4 kan du börja plantera växterna. Använd ”planting bags” istället för korgar, vilket gör det lättare att dölja kanter osv. Använd bara jord och lera som är avsedd för trädgårdsdammar. "Vanlig" jord innerhåller för mycket näring som riskerar att övergöda dammen. Istället använder man näringskulor som ger exakt rätt näring till växterna.

Den överskjutande duken klipps nu till så att du kan göra en kapilärspärr och eventuellt ett överfyllnadsskydd.

En av de största utmaningarna när du bygger en damm är att få kanterna snygga och naturliga. Att se duken ligga öppen vid kanten kan förstöra den mest välbyggda damm.
Det vanligaste sättet att dölja duken i kanten är nog att man lägger sten i kanten upp på land. Till hjälp att dölja kanten snyggt och naturligt finns också flera material.

  1. Stenmatta är bra till bäckar eller svåra kanter. När tiden går blir utseendet naturligare när alger och tidens tand färgar den på ett naturligt sätt.
  2. Nylonmatta är lockig och håller fast sten och jord. Fungerar på en lutning upp till ca 45 grader.
  3. Kokosmatta fungerar på samma sätt som nylonmattan. Skillnaden är att kokos löses upp med tiden då har växterna hunnit etablera sig.
  4. Planteringsmatta med ficka en matta i säckväv med inbyggd ficka för plantering av vattenväxter. Fungerar i en lutning upp till 60 grader.
    Lägg ut täckmattan på dammkanten och låt cirka 35 cm gå ned i dammen. 

   
Vattenfallet vid bäcken klart! Vattnet börjar flöda i dammen!
Det är viktigt för balansen i dammen att man har en tillräckligt kraftig pump och filter! Pumpen cirkulerar vattnet och hjälper vattnet att syresättas. Vattenfall, bäckar, fontäner och filter drivs med en eller flera pumpar. Pumpen ska klara dammens volym 1-2 ggr/trimme.  Om man har ett vattenfall eller bäck, så äkar syresättningen geom vattnets rörelse och stora kontaktyta med luften.

Det är viktigt att pumpar och filter får stå på även under natten och alltså aldrig stängs av.

Filtret ska vara ett sk biofilter, som det kan sitta ett UVC-ljus i. De bästa filtren består av olika kammare med olia filtermaterial. UVC-ljuset dödar bakterier och svävalger, som flyter runt i vattnet och hjälper då till att göra vattnet klarare.  Biofiltret hjälper den naturliga nedbrytningen på ett miljömässigt sätt, samtidigt som det avlägsnar synliga partiklar mekaniskt. Filtret syresättter också vattnet.

Står pumpen direkt på bottnen suger den i sig av bottenmaterialet varför det är bättre att placera den på en sten så den kommer upp en bit. Det finns pumpar med förfilter av skumgummi och då inte behöver göras rent mer än ett par gånger på en säsong.

   
Kabbelekan blommar fint på våren
 BäckenDammfrun har fått sin plats! Nu kan fiskarna flytta in.


Se våra dammfiskar - klicka på länken:  Möt Östen mfl


ÖVRIGT: 

Skötsel av dammen

Skötsel av dammväxter

Algbekämpning

Uppdaterat 2010-01-17