Lyckas med magnolior 

 Vår Magnolia Jane

Har man överlevt dinosaurierna kan man inte vara en vekling! Trots sitt skira yttre klarar magnolian lite tuffare förhållanden. Men det gäller att skapa rätt förutsättningar för att de ska trivas.


Jord: Magnolior kräver fuktig, men inte vattenmättad, porös jord. De flesta sorterna vill ha lätt sur jord (pH 5-6,5)

Vatten: God tillgång på fukt är viktigast under vår och sommar. Nyplanterade magnolior behöver ofta vattnas under de första åren. Uttorkning har dödat många nyplanterade magnolior! Under höst och vinter är det dock bra med mindre fukt i jorden. I kallare områden med djup tjäle kan man minska de negativa konsekvenserna av tjälen genom att plantera grunt över berg alternativt blanda upp jorden med stenar (ganska stora), sand och gärna med porösa ej vattensugande material, exempelvis lecakulor. Det gör att tjälen snabbare går ut jorden.

Gödsling: Magnolior behöver långa och varma somrar för att hinna förbereda sig inför vintervilan i tid före den första höstfrosten. För att hjälpa dem att klara den kommande vintern ska de inte kvävegödslas efter maj. Sommargödslar man magnolior kraftigt är det lätt att härdigheten förstörs, ofta med vinterdöd som öljd. Undvik långtidsverkande konstgödsel med hög kvävehalt. Detta råd gäller även flertalet naturgödsel. Bra är att använda lövkompost på våren samt gödsling med spårämnen under sommaren, samt med hästgödsel under tidig höst. Fullvuxna magnolior behöver inte gödslas alls. Skillnaderna i förmågan att kunna förbereda sig inför vintervilan verkar vara utomordentligt viktigt för vilka magnolior som går att odla i kallt klimat. 

Rätt plats: Välj en plats på tomten som har bra mikorklimat, där det är både sol och skugga, gärna vindskyddat. I områden med tjäle bör man inte plantera magnolior i alltför skyddade och varma lägen, då växternas överjordsdel kan gå igång för tidigt på våren, medan jorden ännu är frusen. Det är mest gynnsamt att plantera i sydvästsluttningar och med maximalt skydd mot morgonsol under vårvintern.
Magnoliornas blommor tycker inte heller om vind, som sliter sönder blombladen och brunfärgar dem.

Undvik rotkonkurrens: Plantera inte magnolior för nära stora törstiga lövträd. Det leder till att magnolian växer dåligt eller dör. 

Omsorg de första åren: Magnolior har grunda och utbredda rotsystem med mycket sköra rötter. De tunna rötterna hos unga plantor går lätt av om man kliver omkring i morden, speciellt om jorden är mjuk och porös. Rötterna hos äldre plantor skadas istället om jorden packas för hårt. Gräv aldrig runt magnolior. Vill ni ha växter under magnolian, plantera dem samtidigt och utanför rötterna. Magnolior tycker inte om tättväxande gräs över rötterna, men örter och låga perenner går bra. Sommarazaleor är utmärkta för under- och sidoplantering!TIPS på bra och härdiga magnolior


Rosa och purpurröda magnoliasorter: Leonard Messel, Lileny, Jane, Galaxy, Daybreak, Randy, Susan, Betty.  (Jane, Randy, Susan och Betty kallas även för flickmagnoliorna och klarar zon 3). Övriga är härdiga till zon 4.

Vita magnolior: Wada´s Memory, Merrill, Buskmagnolia (Magnolia Sieboldii), Stjärnmagnolia(Magnolia Stellata (flera namnsorter), Magnolia Kombus "Norman Gould", Magnolia tripetala x obovata. Alla härdiga till zon 4.

Gula magnolior: Sunsation, Butterflies, Elizabeth, Yellow Bird. Alla är härdiga till zon 4.
Uppdaterat 2009-10-28