Ogräs - den starkaste överlever

Vad som är ogräs är olika mellan trädgårdsodlare - samma växt kan vara eftertraktad på ett ställe och ovälkommen på ett annat. Ogräs är alltså helt enkelt växter som växer där de inte ska! Av naturen är ogräs starkt och får lätt övertaget över prydnadsväxterna och det gäller därför att få bukt med det i tid!

Det brukar alltid vara det första som spirar på våren, och i början är det rätt trevligt när det blir lite grönt. Men efter ett tag inser man att det gröna som var så trevligt tidigt på våren är allt annat än trevligt i längden. Det förhatliga ogräset som konkurrerar med våra odlade växter om ljus, vatten och näring har alltid ett försprång eftersom de är mindre nogräknade med jordmånen och klarar sig med mindre ljus och värme för att utvecklas.

Ogräset breder ut sig med hjälp av frön via luften och via över- och underjordiska utlöpare. Försök att undvika bar jord genom att plantera växterna tätt eller välj ett marktäcke mellan de större växterna. På så sätt gör man det svårare för ogräset att överleva.

I trädgården är det strid om näringsämnen, ljuset och vattnet. Ogräset är en tuff motståndare, då den kan överleva torka och näringsbrist. Våra prydnadsväxter är känsligare och behöver skötas och pysslas om och ha god vattentillgång. Rotbevattning är bättre än ytbevattning som framförallt gynnar ogräset.

Innan man ska plantera på en yta, så kan man gärna använda ett ogräsmedel. Detta för att minimera ogräset efter plantering och sådd. Det ska dock gå ca 10-14 dagar efter det att man använt ogräsmedlet till man kan så gräs eller plantera prydnadsväxter och buskar.

Här följer en förteckning på olika bekämpningsmetoder:
 
1) Handrensning, dvs svettigt och tålamodskrävande arbete. För hand eller med hacka och skyffeljärn.

2) Maskinell bekämpning, vilket innebär att man istället använder  ett motordrivet redskap en jordfräs eller liknande för att underlätta arbetet.

3) Termisk bekämpning som innebär att man 
bekämpar ogräset med värme och får det  att koka i växtcellerna. En rätt så vanlig missuppfattning är att det går ut på att man eldar upp ogräset.

4) Kemisk bekämpning innebär att man med hjälp av olika kemikalier på det ena eller andra sättet tar död på ogräset. Effektivt, men ur miljösynpunkt inget att rekommendera.

5) Täckodling innebär att man täcker sina odlingar med till exempel gräsklipp, halm, bark eller flis. Mycket effektivt även om det inte alltid ser så prydligt ut.

6) Marktäckande växter som täcker jorden och hindrar ogräset från att gro. Till exempel; hasselört, nunneört, mossflox, mattveronica m.fl.

Olika typer av ogräs som är svåra att få bukt med

Kirskål : Om man försöker med handkraft riskerar man att det kommer upp två nya plantor när man tar bort en. Kirskålens underjordiska utlöpare breder ut sig snabbt mellan prydnadsväxterna.

Björnloka: Är ett mycket stort problem. Den trivs i bra och fuktig jord. Växten är giftig och man kan få obehaglig klåda och utslag vid beröring.

Maskrosor: Är ett av de mest seglivade ogräsen pga den långa pålroten. Maskrosor utanför gräsmattan är lätta att bekämpa med ogräsmedel. Maskrosor i gräsmattan bekämpas exempelvis med Stroller Kombi eller Stroller Trippel.

Flerårigt ogräs: Exempelvis
Kvickrot, brännässlor och Knölklocka är svåra att ta död på med vanliga ogräsmedel. Rotsystemet är starkt och det finns ofta på svårtillgängliga platser i trädgården.

Tips på åtgärd: Först brer man ut en svart, tjock plast över all kirskål (eller annat ogräs man vill bli av med), för att den ska kvävas. Välj tjock byggplast eller en svart markfolie, så att den håller. Låt plasten ligga kvar 2-3 år. Det får under tiden inte komma in något ljus alls.

Men eftersom det ser fult ut med plast, förankra den genom att göra en snygg, upphöjd kant av betongkantstenar, tegelstenar, trädgårdstimmer, runda stenar e.d.

 
Elsa Beskow illustrerade med humor och värme även ogräsen. Bilden är ur henns bok "Blomsterfesten i täppan" som kom ut 1914. En bok för botanister kallade Elsa Beskow den själv!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uppdaterat 2009-10-28